пр. Московский 52, 4 этаж, Харьков, Украина, тел. +38(057)7319580

 

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas
Главная » Публикации » Форс-мажорна нота

Форс-мажорна нота

Яким чином довести настання обставин непереборної сили, що завадили виконанню договірних відносин? В яких випадках кваліфікація подій як форс-мажору неможлива? Яким має бути застереження у договорі щодо форс-мажору?

Коментар Святослава Бартоша для журналу «Український юрист»

Найперше потрібно звернути увагу на визначення форс-мажорнкх обставин у самому договорі. Якщо та чи інша подія не підпадає під визначене в договорі формулювання форс-мажорних обставин. то і посилатися на неї як на підставу для звільнення від господарсько- правової відповідальності неможливо. Наступним кроком є встановлення причинно-наслідкового зв'язку між форс-мажором та порушенням зобов'язання. Для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання необхідно довести, що саме та обставина, на яку сторона договору посилається як на форс-мажор, повністю унеможливила належне виконання нею договірних зобов'язань.

Далі сторона — порушник зобов'язання, повинна надати підтвердження наявності форс-мажору. Спосіб такого підтвердження напряму залежить від виду договору, зобов'язання за яким не виконуються належним чином. У випадку, якщо такий договір є зовнішньоторговельним або пов'язаним із будівництвом житла, то належним доказом засвідчення обставин форс-мажору с відповідний висновок ТПП України. В інших випадках можливе використання різноманітних довідок, актів, висновків органів державної влади, місцевого самоврядування, експертних організацій, які видані в рамках їхніх повноважень. Не менш важливим моментом є те. що сторона договору, яка не виконала належним чином своє зобов'язання, повинна довести. що вона вжила всіх залежних від неї заходів для недопущення порушення зобов'язання.

 

design by Andrew Grachev
СКИДКА 20%