пр. Московский 52, 4 этаж, Харьков, Украина, тел. +38(057)7319580

 

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas
Главная » Публикации » Найбільш важливі зміни у законодавстві 2014 року, що суттєво вплинули на юридичну практику. Прийняття яких законів очікуєте наступного року?

Найбільш важливі зміни у законодавстві 2014 року, що суттєво вплинули на юридичну практику. Прийняття яких законів очікуєте наступного року?

Коментар Оксани Кобзар для журналу «Український юрист», юридична фірма FELIX

Сергій РУДЕНКО, юрист ТОВ «Ло Бізнес Консалтинг»

Серед найбільш резонансних відзначу Закони України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України», яким змінено форму державного правління, усунуто ризик концентрації повноважень у руках однієї особи; «Про очищення влади» щодо усунення від управління державними справами певних осіб як реакція на узурпацію влади, підрив основ національної безпеки, порушення прав і свобод; антикорупційні («Про Національне антикорупційне бюро України, запобігання корупції, Антикорупційну стратегію на 2014—2017 роки, щодо кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та публічних осіб»); довгоочікуваний Закон України «Про прокуратуру» без загального нагляду, але з докорінними змінами у системі прокуратури.

Економічний блок законодавства має антикризовий, хоча й неврівноважений характер. 2014 рік доповнив перелік загальнообов’язкових платежів військовим збором із заробітних плат, інших виплат і винагород. Негативну реакцію викликала обрана законодавцем потенційно проблематична форма адміністрування ПДВ, Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», деякі новели якого в подальшому було скасовано.

Тетяна ІГНАТЕНКО, партнер ПГ «Побережнюк і Партнери»

Не можу не відзначити прийнятий у жовтні 2014 року Закон України «Про прокуратуру» (Закон), оскільки ним не передбачена така функція прокуратури, як здійснення загального нагляду за дотриманням суб’єктами господарювання законів. Новим Законом також врегульовано питання про представництво громадян або держави в суді. Не виключається, що навіть з прийняттям нового Закону органи прокуратури і в подальшому відіграватимуть домінуючу роль у системі контролю за підприємницькою діяльністю, проте дати оцінку їхній роботі можна лише з часом після набуття Законом чинності. Зверну увагу і на законодавчі зміни у сфері податкового права. Зокрема, це стосується введення системи електронного адмініс трування податку на додану вартість з 1 січня 2015 року. Такі зміни начебто спрямовані на боротьбу з тіньовою економікою та поповненням бюджету країни, однак це може призвести до колапсу ведення бізнесу в Україні. Запропоновані законодавчі нововведення кардинально змінять основоположні принципи оподаткування в Україні та призведуть до нівелювання, зокрема, самого поняття «податковий кредит», невиконання ним свого безпосереднього «призначення», а саме: можливості зменшення суб’єктом господарювання суми загального річного оподатковуваного доходу за наслідками звітного року на суму (вартість) витрат, понесених ним у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг).

Варто зазначити, що на виконання Коаліційної угоди, підписаної депутатами Верховної Ради України VIII скликання, 1 грудня 2014 року у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування електронного адміністрування податку на додану вартість».

Оксана КОБЗАР, партнер ЮФ FELIX

Суттєво на юридичну практику вплинули не зміни у законодавстві, а ті події, реакцією на які стали такі зміни. Новели, які мали справді суттєвий вплив на юридичну практику, на жаль, мають неприємний присмак. Це кризова юриспруденція,практика подолання проблем, а не юриспруденція розвитку. Так, наприклад, оголошена указами президента мобілізація породила попит на консультації щодо трудових прав та обов’язків самих мобілізованих та їхніх роботодавців, а також питань соціального забезпечення цих осіб. Безліч питань виникало і щодо вилучення транспорту у підприємств для військових потреб.

Айсберг проблем викликала окупація Криму і наступне прийняття Закону про вільну економічну зону «Крим». Закон охопив лише проблеми вершини айсбергу, а на практиці, занурюючись у реалії, юристи натикалися на його гігантську основу. Вимагали ревізії крізь перспективу нових реалій усі галузі права, повний розріз правовідносин — речове, зобов’язальне, корпоративне, митне, податкове право, процесуальні питання і багато іншого. Нові проблемні території на сході знову принесли нові правові проблеми — як приватних клієнтів, так і бізнесу.

Суттєвий вплив на практику мала нормотворчість НБУ, навколо якої формувалася «гаряча точка» бізнес-активності. В один момент резиденти стали нерезидентами, клієнтам заборонили здійснювати звичайні господарські операції. Але і ці нові норми — реакція на ситуацію на валютному ринку, яка різко змінила життя як імпортерів, експортерів, інвесторів.

«Народжені в муках» закон про відновлення довіри і закон про очищення влади виявилися кволими і перебувають на штучному диханні. Від них ми очікували позитивного впливу на практику — очищення системи, в якій ми працюємо. Але, швидше за все, ці закони вплинуть на практику іншим чином — юристи отримають роботу з судового представництва люстрованих осіб.

design by Andrew Grachev
СКИДКА 20%