пр. Московский 52, 4 этаж, Харьков, Украина, тел. +38(057)7319580

 

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas
Главная » Публикации » Внесення легкового автомобіля до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю як іноземної інвестиції

Внесення легкового автомобіля до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю як іноземної інвестиції

Коментар Наталії Кожемякіної для видання «Юридична газета»

Іноземне Інвестування в економіку України здійснюється різними способами, зокрема і шляхом створення на території нашої держави підприємств з іноземними інвестиціями. Тема іноземного інвестування є далеко не новою для сучасної України, але, незважаючи на це, деякі моменти в силу динамічного розвитку суспільних відносин потребують додаткового дослідження та обговорення.

Саме з цього приводу нами була обрана тема, присвячена особливостям такого різновиду іноземної інвестиції, як внесення майна, а саме - легкового автомобіля, до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) фізичною особою - нерезидентом. На законодавчому рівні це питання врегульовано наступними нормативно-правовими актами: Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про господарські товариства», Законом України «Про режим іноземного інвестування» та ін.

Насамперед слід зазначити, що згідно з чинним законодавством України внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями звільняється від ввізного мита. Важливо пам’ятати, що для класифікації підприємства як підприємствам з іноземними інвестиціями частка нерезидента в статутному капіталу повинна бути не менше ніж 10%. Обов’язок сплати ввізного мита може виникнути у підприємства з іноземними  інвестиціями тільки у випадку відчуження капіталу ТОВ протягом трьох років з моменту зарахування іноземної інвестиції на баланс ТОВ.

У такому випадку сплачуються наступні платежі: ПДВ 20%, акцизний податок та податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів (з 1 вересня 2013 року). При цьому на суму ПДВ, сплачену підприємством з іноземними інвестиціями при проведенні митних процедур, може бути сформований податковий кредит. Тобто сплачена сума ПДВ враховується при оподаткуванні подальших операцій ТОВ.

Звільнення від сплати ввізного мита

Особливості режиму іноземного інвестування на території України визначає Закон України від 19.03.96 № 93/96-ВР «Про режим іноземного інвестування» (далі - Закон). Згідно зі статтею 1 Закону підприємство з іноземними інвестиціями - це підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному капіталі якого, за його наявності, становить не менше ніж 10 відсотків.

Згідно зі ст.ст. 18 і 24 Закону питання оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями, регламентуються Митним кодексом України.

Так, у ч. 2 ст. 287 Митного кодексу України встановлено, що товари, які ввозяться на митну територію України на строк не менше трьох років іноземними інвесторами відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, звільняються від сплати ввізного мита. При відчуженні таких товарів раніше трьох років з часу зарахування їх на баланс ввізне мито сплачується на загальних підставах. Ввізне мито обчислюється виходячи з митної вартості цього майна, перерахованої за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком України на день здійснення відчуження майна. Митні органи здійснюють пропуск такого майна на територію України на підставі виданого підприємством простого векселя на суму мита з відстроченням платежу не більше ніж на ЗО календарних днів з дня оформлення ввізної вантажної митної декларації. Пунктом 1 Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита уразі відчуження цього майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 р. № 937, визначено, що векселедавець - підприємство з іноземними інвестиціями, до статутного капіталу якого зараховується майно ж внесок іноземного інвестора. Із положень відповідного порядку вбачається, що вексель погашається і ввізне мито не справляється, якщо у період, на який дається відстрочення платежу, зазначене майно буде зараховано на баланс підприємства і податковою інспекцією за місцезнаходженням підприємства зроблена відмітка про це на примірнику векселя. Згідно з пунктом 7 зазначеного Порядку з метою погашення векселя векселедавець звертається у письмовій формі до державної податкової адміністрації (інспекції) з проханням зробити відповідну відмітку на його копії векселя. До заяви додаються:

- копія векселя;

- копія ввізної вантажної митної декларації на майно;

-  документи про державну реєстрацію іноземної інвестиції;

- документи про зарахування майна на баланс підприємства з іноземними інвестиціями.

У разі потреби державна податкова адміністрація має право перевірити на місці фактичну наявність майна у векселедавця. При встановленні факту зарахування майна на баланс, державна податкова адміністрація (інспекція) на звороті копії векселя, що належить векселедавцю, робить напис «зараховано на баланс» із зазначенням дати виконання, яка скріплюється підписом начальника (заступника начальника) та печаткою державної податкової адміністрації (інспекції).

Відповідно до п. 9 Порядку зазначену копію векселя векселедавець подає векселедержателю. Тобто у справах митного органу залишається оригінал векселя та його копія з відмітками податкового органу. Погашення векселя після цього здійснюється векселедержателем шляхом проставлення на лицьовому боці векселя напису «Погашено» і дати, які скріплюються підписом начальника (заступника начальника) і печаткою митного органу. У разі звернення підприємств з іноземними інвестиціями про підтвердження погашення вищезазначеного простого векселя митний орган зобов’язаний надати належним чином засвідчену копію векселя з відміткою про його погашення.

Оподаткування при митному оформленні товарів, що ввозяться на митну територію України, відповідно до митного режиму імпортування

- ПДВ - відповідно до Податкового кодексу України за ставкою 20% від бази оподаткування до 31.12.2013 включно, а з 01.01.2014 - за ставкою 17%;

- акцизний податок - за ставками, встановленими підпунктом 215.3.5 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Податкового кодексу України у разі класифікації автомобілів за товарною позицією 8703 згідно з УКТЗЕД. Ставки акцизного податку на зазначені транспортні засоби визначаються залежно від об’єму циліндрів двигуна і року випуску цих транспортних засобів;

- податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів (з 1 вересня 2013 року) - ставки податку обчислюються виходячи з базової ставки, що становить 5 500 грн. для легкових автомобілів (п. 2461.1. ст. 2461 Податкового кодексу України). До базових ставок застосовується коефіцієнт, який збільшується пропорційно до об’єму двигуна легкового автомобіля (п. 2461.2.1 ст. 2461 Податкового кодексу). На жаль, наразі немає достатньо вичерпних роз’яснень податкової служби щодо даного питання, а тому, на наш погляд, більш доцільніше буде повернутися до даного питання після набрання законної сили вище зазначених положень Податкового кодексу України, коли можна буде на практиці їх застосувати.

Згідно з пунктом 198.2 статті 198 Податкового кодексу України для операцій з ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями відповідно до пунктом 187.8 статті 187 Податкового кодексу Україна. У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що підтверджує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається вантажна митна декларація, оформлена згідно з вимогами законодавства, яка підтверджує сплату податку (пункт 201.12 статті 201 розділу 5 Кодексу).

Порядок державної реєстрації іноземної інвестиції

Державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій здійснюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в семиденний строк з дня подання іноземним інвестором документів для реєстрації іноземної інвестиції (ст. 13 Закону України «Про режим іноземно­го інвестування»).

Постановою КМУ від 06.03.2013 № 139 затверджено Порядок державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання, відповідно до якого встановлено перелік документів, необхідних для здійснення державної реєстрації іноземної інвестиції іноземним інвестором або його уповноваженою особою (п. 4):

- інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках, заповнене за формою і в порядку згідно з додатками № 1 і 2 до Положення, з відміткою територіального органу Міністерства доходів і зборів за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення;

- документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо);

- документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції (відповідно до вимог, визначених статтею 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування»);

Державна реєстрація автомобіля, що вноситься до статутного капіталу ТОВ в якості іноземної інвестиції

Транспортні засоби, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства, підлягають державній реєстрації за підприємством, яке отримало відповідні транспортні засоби як іноземну інвестицію, з внесенням до графи «Особливі відмітки» свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу запису «Внесок до статутного капіталу».

Реєстрація таких транспортних засобів проводиться на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (технічного паспорту) та нотаріально засвідчених документів:

- акта приймання-передачі транспортного засобу за встановленою формою;

-  копії рішення ТОВ про згоду прийняти відповідного транспортного засобу;

- витягу з розділу статуту ТОВ щодо внесення таких транспортних засобів до статутного капіталу ТОВ.

Висновки

Підсумовуючи все вищевикладене, можна окреслити основні моменти, на які необхідно звернути особливу увагу при здійсненні іноземного інвестуван­ня, шляхом внесення до статутного капіталу ТОВ автомобіля:

1. У випадку, якщо ТОВ створюється з нуля, її спочатку необхідно буде зареєструвати з мінімальним розміром статутного капіталу (законодавчо такий розмір не встановлений) та отримати свідоцтво платника ПДВ.

Протоколом загальних зборів засновників приймається рішення про збільшення статутного капіталу шляхом передачі ТОВ автомобіля. Після чого підписується і реєструється нова редакція статуту ТОВ, у якій відображається автомобіль з його ідентифікацією, вартістю та зобов’язанням засновника-нерезидента внести його до статутного капіталу протягом року.

2. Для отримання можливості в майбутньому сформувати податковий кредит на суму ПДВ, ТОВ, до статутного капіталу якого планується передати автомобіль, повинне мати статус платника ПДВ на момент фактичного здійснення операції на митниці.

3. Щоб отримати пільги зі сплати ввізного мита іноземну інвестицію необхідно зареєструвати у встановленому законодавством порядку;

4. Завершальним етапом є державна реєстрація автомобіля, що проводиться після здійснення всіх необхідних митних процедур. На практиці відповідні дії відбуваються так: між фізичною особою - нерезидентом і ТОВ підписується акт передачі та оцінки майна до статутного капіталу із зазначенням в ньому марки, моделі, року випуску, кольору, номерів його вузлів та агрегатів. В акті радимо прямо зазначити, що фізичне передання автомобіля має на меті внесення його до статутного капіталу, у результаті чого автомобіль опиниться у власності ТОВ.

ТОВ можуть обмежитися оцінкою автомобіля за згодою учасників товариства. У цьому випадку оцінку майнового внеску вони визначають спільно на загальних зборах (із фіксацією в протоколі загальних зборів, на яких ухвалюється рішення про створення товариства або рішення про внесення додаткового внеску) і надалі зазначають в акті приймання-передачі. Цілком ймовірним є варіант, коли акт оцінки складається як окремий документ, але тоді його повинні або підписати всі учасники, або його затверджують рішенням зборів із відображенням цього факту в протоколі.

Після чого сформований пакет документів подається до МРЕВ для реєстрації автомобіля за ТОВ. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу в графі «Особливі відмітки» робиться наступний запис: «Внесок до статутного капіталу». Автомобіль ставиться на баланс ТОВ.

Руслан Гелеверя, юрист управління з питан інвестиційної діяльності АК «ЛЕГІТИМУС»

«Норми, які регулюють це питання, потребують узагальнення»

Олександр Дроздов, к.ю.н., адвокат, професор, Генеральний директор корпорації «Правники України»

Питання процедури внесення легкового автомобіля до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) як іноземної інвестиції наразі не має чіткої регламентації. Норми, які регулюють дане питання, є розпиленими по різних нормативно-правових актах і потребують узагальнення для зручного користування та ефективного регулювання відносин у сфері інвестування господарських товариств.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Іноземні інвестиції можуть вкладати­ся в будь-які об’єкти, інвестування в які не заборонено законами України. Іноземні інвестиції до статутного капіталу ТОВ оцінюються в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України.

Відповідно до ч. 2 ст. 115 ЦК України внеском до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 179 ЦК України річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» автомобіль - колісний транспортний засіб, який приводиться в рух джерелом енергії, має не менше чотирьох коліс, призначений для руху безрейковими дорогами і використовується для перевезення людей та (чи) вантажів, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт.

Із зазначеного можна стверджувати, що легковий автомобіль, оскільки це окрема річ, яка має грошову оцінку, отже, може бути внеском до статутного капіталу ТОВ.

Перед тим як ввезти автомобіль на територію України, для звільнення його від сплати ввізного мита, необхідно такий внесок зареєструвати як іноземну інвестицію у відповідній державній адміністрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України від 06.03.2013 р. № 139 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання».

Для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа подає такі документи:

- інформаційне повідомлення з відміткою територіального органу Міністерства доходів і зборів за місцем здійснення інвестицій про їх фактичне здійснення.

Порядок підтвердження органами державної податкової служби інформаційних повідомлень про фактичне внесення іноземних інвестицій та векселів, виданих під час увезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями регулюється наказом Державної податкової адміністрації України від 29.06.2005 р. № 238.

- документи, що підтверджують форму здійснення іноземних інвестицій (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесій­ні договори тощо);

- документи, які підтверджують вартість іноземних інвестицій.

Тривалість такої реєстрації здійснюється в семиденний строк з дня подання іноземним інвестором документів для реєстрації.

Зареєструвавши ваше авто як іноземну інвестицію, ви звільняєте його від мита при ввезенні на територію України, а головне, отримаєте гарантії захисту вашої інвестиції з боку держави, серед яких: недопущення вимушеного вилучення вашої інвестиції та безперешкодне її повернення у разі припиненні інвестиційної діяльності.

Після ввезення автомобіля на територію України його необхідно поставити на облік (зареєструвати) у відповідному підрозділі Державної автомобільної інспекції відповідно до постанови КМУ від 07.09.1998 р. № 1388 «Про порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».

«Зазначення ідентифікуючих ознак рухомого майна у статуті ТОВ законодавством прямо не передбачено»

Наталія Кожемякіна, юрист ЮФ FELIX 

Для внесення легкового автомобіля до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) фізична особа-нерезидент повинна бути в числі засновників (учасників) ТОВ та мати реєстраційний номер облікової картки платника податків. Часткова участь у підприємствах, що створюються спільно з українськими фізичними та юридичними особами, або придбання частки діючих підприємств визнається однією з форм здійснення іноземних інвестицій (ст. 3 Закону України «Про режим іноземного інвестування»).

Таким чином, для того, щоб оформити внесення легкового автомобіля до статутного капіталу ТОВ, необхідно прийняти рішення на загальних зборах учасників про внесення вкладу до статутного капіталу у вигляді легкового автомобіля. При цьому в протоколі загальних зборів необхідно обов’язково зазначити тип, марку, модель та інші характеристики легкового автомобіля. Зазначення ідентифікуючих ознак рухомого майна у статуті ТОВ законодавством прямо не передбачено, проте на практиці органи, що здійснюють реєстрацію іноземних інвестицій, митні органи та органи ДАІ вимагають відповідну ідентифікацію.

Оцінка внеску здійснюється в іноземній конвертованій валюті та у гривнях, за згодою сторін, на основі цін міжнародних ринків або ринку України відповідно до курсу, встановленого НБУ (ст. 393 Господарського кодексу України). Оцінка вкладу та приймання-передача рухомого майна до статутного капіталу ТОВ оформлюється підписанням акта з одного боку, учасником, що вносить вклад, а з іншого - уповноваженою особою від імені ТОВ.

Легковий автомобіль, ввезений на митну територію України на строк не менше трьох років іноземними інвесторами як внесок до статутного капіталу, звільняється від сплати ввізного мита (ч. 2 ст. 287 Митного кодексу України). Митне оформлення здійснюється на підставі документів, що підтверджують статус інвестиції (статут, протокол загальних зборів учасників ТОВ), а також виданого ТОВ простого векселя на суму мита з відстроченням платежу не більш ніж на ЗО календарних днів з дня оформлення ВМД. Митним кодексом України такі векселі прямо не передбачені, проте По­тановою КМУ № 937 від 07:08.1996 р. досі не скасовані, тому векселі застосовуються (для контролю зарахування інвестиції на баланс). Вексель погашається і ввізне мито не справляється, якщо у період, на який дається відстрочення платежу, зазначене майно зараховане на баланс підприємства і податковою інспекцією за місцезнаходженням підприємства зроблена про це відмітка на примірнику векселя. Крім того, операції з внесення майна до статутного капіталу с також об’єктом оподаткування імпортним ПДВ. При ввезенні майна підприємство сплачує імпортний ПДВ при митному оформленні та, за умови, , що товар у майбутньому буде використовуватися в оподатковуваних операціях, отримує право на включення сплачених сум ПДВ до податкового кредиту.

Законодавством не вимагається обов’язкового проведення державної реєстрації іноземної інвестиції. Проте така державна реєстрація надає інвесторам пільги та гарантії, передбачені Законом України «Про режим іноземного інвестування», зокрема, недопущення примусового вилучення іноземних інвестицій, повернення інвестицій у разі припинення інвестиційної діяльності тощо. Для того щоб зареєструвати іноземну інвестицію, необхідно спочатку підтвердити інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції та вексель у територіальному органі Міндоходів і зборів за місцезнаходженням ТОВ у порядку, передбаченому Наказом ДПА № 238 від 29.06.2005 р. Строк підтвердження - 15 календарних днів з дати одержання відповідної заяви.

Потім інвестор звертається до органу державної реєстрації (державні адміністрації областей, міст, АРК) з підтвердженим податковими органами інформаційним повідомленням у трьох примірниках; засвідченими копіями установчих документів ТОВ (статут, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців); протоколом загальних зборів учасників; паспортом та реєстраційним номером облікової картки платника податків іноземного інвестора; ВМД. Строк реєстрації - 7 днів з дати подачі інвестором відповідних документів.

Внесення легкового автомобіля до статутного капіталу ТОВ означає перехід права власності на рухоме майно до ТОВ, що у свою чергу потребує проведення перереєстрації права власності на легковий автомобіль в органах ДАІ. Відповідно до п. 7 Постанови КМУ №1388 від 07.09.1998 р. ТОВ зобов’язано протягом 10 діб з моменту придбання або митного оформлення легкового автомобіля перереєструвати його органах ДАІ за місцем знаходження. Для перереєстрації транспортного засобу подається заява; митна декларація; копія рішення загальних зборів учасників ТОВ; витяг зі статуту ТОВ про внесення транспортного засобу до статутного капіталу.

 

design by Andrew Grachev
СКИДКА 20%